چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۸

گزارش تصویری ازافتتاح ۱۵ دستگاه ترانستینر ساخت ایران در بندر شهید رجایی با حضور وزیر راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر