چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶

نشست خبری مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با خبرنگاران

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر