جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴

گزارش تصویری افتتاح یک کیلومتر پل روستایی در سفر وزیر راه و شهرسازی به لرستان

عکاس ک راهب هماوندی

دریافت تصاویر