شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

گزارش تصویری از سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر