یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶

گزارش تصویری از یازدهمین نشست ستاد تدوین بودجه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر