دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴

گزارش تصویری از جلسه اصلاحیه و بازنگری تفاهم نامه سه جانبه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر