پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸

گزارش تصویری از بیستمین جلسه معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع در خصوص بودجه سال ۹۹ و بررسی طرح ها و ردیف های متفرقه

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر