شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۷

گزارش تصویری از چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

عکاس:مصطفی صفری