یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱

گزارش تصویری از آغاز عملیات ساخت پل کابلی شهر پل سفید به طول ۶۰۰ متر

عکاس: مصطفی صفری