یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸

گزارش تصویری بازدید وزیر راه وشهر سازی از چند پروژه عمرانی در استان مازندران

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر