یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰

افتتاح کمربندی محمود آباد با حضور وزیر راه و شهرسازی

عکاس :مصطفی صفری

دریافت تصاویر