یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

بازدید وزیر راه و شهر سازی از تقاطع غیر هم سطح ولیعصر فریدون کنار

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر