یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳

گزارش تصویری از جلسه بررسی شرایط تغییر مهندس ناظر

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر