دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲

گزارش تصویری از دهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۸

عکاس:مصطفی صفری