جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۲:۵۰

بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند بهسازی محورهای سوسنگرد و بستان

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر