یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱

گزارش تصویری از به صدا درآوردن زنگ آغاز سال تحصیلی در بهارستان استان اصفهان توسط وزیر راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر