دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۶

گزارش تصویری از نشست نقش و اهمیت برنامه‌های توسعه کشور و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر