سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱

امضای بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر