شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

گزارش تصویری از بیمارستان در حال تجهیز بروجن

عکاس: دریافتی

دریافت تصاویر