شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴

گزارش تصویری از برگزاری چهاردهمین جلسه شورای مسکن در سال ۹۸

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر