چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶

گزارش تصویری از برگزاری هفتمین جلسه کارگروه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری پایتخت

عکاس:مصطفی صفری