پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱

گزارش تصویری از بازدید وزیر راه و شهر سازی از تونل کماله ، جاده جدید سنندج مریوان

عکس :دریافتی

دریافت تصاویر