جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۴

گزارش تصویری از حضور وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت و بازدید از آزمون ورود به حرفه مهندسان

عکاس:مصطفی صفری