چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۶

گزارش تصویری از دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با معاون رییس کابینه وزرا و وزیر صنعت و ارتباطات ترکمنستان

عکس:دریافتی

دریافت تصاویر