پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰

گزارش تصویری از جلسه ارائه گزارش تدوین سند برنامه‌ریزی توسعه مدیریت استان قم

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر