دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰

گزارش تصویری از برگزاری اولین جلسه تدوین سند برنامه توسعه مدیریت راه و شهرسازی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر