شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

گزارش تصویری از سومین نشست شورای هماهنگی حمل و نقل و لجستیک وزارت راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر