شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱

گزارش تصویری از امضای تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر