پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱

گزارش تصویری از اولین جلسه تدوین سند برنامه توسعه و مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران