شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰

گزارش تصویری از شانزدهمین نشست شورای هماهنگی مسکن

عکاس:مصطفص صفری

دریافت تصاویر