شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰

گزارش تصویری از نشست طراحی شهری پهنه تاریخی بندر انزلی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر