دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷

گزارش تصویری| سیزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 98

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر