دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶

ببینید|سیزدهمین کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور

عکاس:مصطفی صفری