یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱

ببینید| نخستین نشست تدوین سند برنامه توسعه راه و شهرسازی استان سمنان

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر