دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳

ببینید| نخستین نشست تدوین سند برنامه توسعه راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر