چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷

ببینید|رزمایش ترافیکی زمستانی ۹۸

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر