دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹

ببینید|گردهمایی مهندسان مشاور، پیمانکاران و کارشناسان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر