چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۱

ببینید|تخریب راه های روستایی در منطقه دشت یاری بر اثر سیل

عکاس:مصطفی صفری