یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹

ببینید| عملیات زمستانی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

عکاس: سعید کاری

دریافت تصاویر