چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱

ببینید|کارگاه آموزشی آشنایی خبرنگاران با اطلاعات هواشناسی

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر