پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵

ببینید| اوره پاشی سطوح پروازی و اپرون فرودگاه امام خمینی (ره)

عکاس: سعید کاری

دریافت تصاویر