پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۸

ببینید | بازديد وزير راه و شهرسازى از روند احداث واحدهاى مسكونى تخریب شده در سيل آق قلا

عکاس:مصطفی صفری