دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۲

۴۸ درصد متقاضیان مسکن ملی در استان همدان واجد شرایط بودند

دریافت تصاویر