جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶

مقابله با کرونا در پایانه های مسافربری استان اصفهان

ضدعفونی پایانه های مسافربری

دریافت تصاویر