دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲

ببینید|رفع تصرف و بازگشت به بیت المال ۱۰هکتار از اراضی ملی به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد

عکس:دریافتی

دریافت تصاویر