شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵

ببینید | اولین جلسه رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی با معاونان و کارکنان این مرکز در سال 99

عکاس:مصطفی صفری