یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹

ببینید|دومین جلسه آشنایی مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی با استان‌ها

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر