دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶

ببینید|جلسه شورای فرهنگی وزارت راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری