دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷

ببینید|نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۹

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر