یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵

ببینید|نشست مشترک معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی و معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری